OVER DIT PROJECT

Dit was een project dat we nooit meer zullen vergeten. Een schoolgebouw kenmerkt zich natuurlijk niet altijd door de meest creatieve indeling en look & feel en daarin zat dan ook de hele uitdaging.

Waarom alles strak langs de muur terwijl je door het plaatsen van een klein “gebouwtje” in het midden van de ruimte een natuurlijke afscheiding creeert.

MOOIE AKOESTIEK

Een belangrijke factor in dit hele project was de demping van het geluid. Op een school lopen veel leerlingen rond en die produceren de bijbehorende hoeveelheid geluid.

Door het, op de juiste plekken (hier gaat het nog wel eens fout), aanbrengen van akoestische panelen en materialen worden alle afzondelijker ruimtes als zeer prettig ervaren om in te werken en verblijven.

Kortom, missie geslaagd!

TRANSLATE